anh_dong_tho
anh_dong_tho_2

CÔNG TRÌNH LONG TRIUMPH

PROJECT DETAILS

Chủ đầu tư: Công ty TNHH LONG TRIUMPH

Vốn đầu tư: Đài Loan

Địa điểm: lô  A_3A_CN, Đường N5 KCN Bàu Bàng, Bình Dương, Việt Nam

Giá trị công trình: 156.000.000.000 VNĐ

Quy mô: 30.000 m2

Hạng mục thi công:

- Nhà xưởng

- Nhà văn phòng

- Nhà ăn

- Các hạng mục phụ và  toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên quan đến công trình…..

Năm xây dựng: 2022- 2023

Thông tin về chủ đầu tư: Công ty TNHH LONG TRIUMPH là công ty có 100% Đài Loan chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc.
PROJECT MAP