Untitled_33
Untitled_32
hinh_2_3
Untitled_35
Untitled_34
nw_phuoc_dong_2

NHÀ MÁY DỆT NHUỘM NEW WIDE VIỆT NAM

PROJECT DETAILS

Chủ đầu tư: NEW WIDE VIETNAM CO.,LTD.

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Phước Đông , Tỉnh Tây Ninh

Giá trị công trình: 227.709.334.000 VNĐ

Quy mô: 230.000 m2

Hạng mục thi công:

- Thiết kế và thi công

+ 01 Nhà văn phòng

+ 05 Ký túc xá chuyên gia và một số hạng mục khác

Năm xây dựng: Từ 2015-2018

Thông tin về chủ đầu tư: Công ty TNHH New Wide Việt Nam là công ty có 100% Đài Loan chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc.

Website: http://www.newwide.com

Video về dự án: https://www.youtube.com/watch?v=5g_CbcQIL2w

PROJECT MAP