HAMLIN_1
HAMLIN_1_1
HAMLIN_2

NHÀ XƯỞNG HAMLIN

PROJECT DETAILS

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH HAMLIN

Vốn đầu tư: Philippines

Địa điểm: KCN VISIP II, Bình Dương, Việt Nam

Giá trị hợp đồng: 3.300.000 USD

Quy mô: 25.000 m2

Nội dung công việc:

- Xây dựng nhà xưởng và văn phòng

- Xây dựng hệ thống điện nước

Năm xây dựng: 2006-2017

PROJECT MAP