74_2
72_2
75_2
77_1
79

NỘI THẤT - NGOẠI THẤT NEW WIDE

PROJECT DETAILS

TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT

Chủ đầu tư: NEW WIDE VIETNAM CO.,LTD.

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Phước Đông, Tỉnh Tây Ninh.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

PROJECT MAP