hoa_net
VIEW_33_1
DSC_5773
DSC_5475
DSC_5471
1__wanek_3
2__wanek_3
3__wanek_3
0__wanek_3

Wanek 3

PROJECT DETAILS

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Vốn đầu tư: Mỹ

Địa điểm: KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giá trị công trình: 106.800.000.000 VNĐ

Quy mô: 65.000 m2

Nội dung công việc:

- Xây dựng và cải tạo xưởng B1, B2, B3 Wanek 3, thi công máy phát điện, móng máy và máy hút bụi…

Diện tích: 55,000m²

- Thiết kế và Xây dựng mới nhà kho B4 _ Wanek 3

- Thiết kế và Thi công Nhà xe- căn tin

Diện tích: 10,000m²

Năm xây dựng: 2014 - 2015

PROJECT MAP