STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng Địa điểm Ngày hết hạn
1 26/10/2019 KIẾN TRÚC SƯ 105 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 30/11/2019
2 06/07/2018 KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG 2 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 13/12/2018
3 06/07/2018 KỸ SƯ CÔNG TRÌNH (CHỈ HUY TRƯỞNG) TP HCM, Miền Đông, Miền Trung, Mê Kong 14/09/2018
4 06/07/2018 KỸ SƯ XÂY DỰNG (5 NGƯỜI) 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 06/07/2018
5 06/07/2018 KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 06/07/2018