02_1
03_1
07_1
09_1
10

CÔNG TY TNHH REGA VIỆT NAM

PROJECT DETAILS

Ch đu tư: CÔNG TY TNHH REGA VIỆT NAM

Địa điểm: lô A-14C-CN, khu công nghiệp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Giá trị công trình: 52,000,000,000 VNĐ

Quy mô: 15.000m2

Hạng mục thi công:

- Thiết kế và thi công

+ 02 Nhà xưởng số 1,2

+ 01 Nhà văn phòng

+ 01 Nhà bảo vệ

01 Nhà bơm – Nhà xe 2 bánh

01 Căn tin

 01 Nhà phụ trợ và các công trình khác

Năm xây dựng: Từ 2020-2020

PROJECT MAP