DAI_TAN

Đài Hân

PROJECT DETAILS

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công Nghiệp Đài Hân

Vốn đầu tư: Đài Loan

Địa điểm: KCN Sonedezi Long Thành - Đồng Nai, Việt Nam

Giá trị công trình: 4.500.000.000 VND

Quy mô: 20.000m2

Nội dung công việc:

- Xây dựng nhà xưởng, văn phòng

- Hệ thống điện

Năm xây dựng: 2007

Thông tin về Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công Nghiệp Đài Hân là công ty Đài Loan, hoạt động trong ngành sản xuất khuôn mẫu

PROJECT MAP