SBO
IMG_3627_1
sbo_1_1
sbo_2
IMG_3569
2___ok_3
ddd_ok_3
SBO_1_ok_1

SBO Việt Nam

PROJECT DETAILS

Công trình: SBO Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thiết Bị Dầu Khí Scholler Bleckmann Việt Nam

Vốn đầu tư: Áo

Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng An II, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Quy mô: 2.162.500 USD

Diện tích: 10.000 m2

Nội dung công việc:

- Xây dựng nhà xưởng và văn phòng

- Xây dựng hệ thống điện

Năm xây dựng: 2009

PROJECT MAP