wanek_1
hinh_2
hinh_3

Wanek 2

PROJECT DETAILS

Công trình: Wanek 2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Vốn đầu tư: Mỹ

Địa điểm: KCN VSIP 2, Bình Dương, Việt Nam

Quy mô: 950,000.00 USD

Diện tích: 25,000 m2

Nội dung công việc:

- Xây dựng và sửa chữa văn phòng, khu vực sản xuất

- Năm xây dựng: 2012-2013

PROJECT MAP